ALGEMENE VOORWAARDEN

Spelende Wijzer Algemene Voorwaarden

Beste ouders,

 

U heeft een afspraak gemaakt met één van de ergotherapeuten, werkzaam bij Spelende Wijzer, Kinderergotherapie.

Om het contact met U en Uw kind optimaal te laten verlopen, en de continuïteit van de behandeling te waarborgen willen we hieronder enkele algemene voorwaarden met U delen.

 

 

Uw eerste afspraak

Bij Uw eerste afspraak met de ergotherapeut is het van belang dat U volgende zaken bij zich heeft:

•ID kaart of paspoort van Uw kind

•Verwijsbrief voor ergotherapie, indien van toepassing (verplicht bij CZ verzekerden)

•eventuele relevante aanvullende medische gegevens

•bij schrijfonderzoek: recent schrijfwerk van Uw kind en een letterkaart van school

 

Wachten

Uiteraard proberen we ons aan de planning te houden. Toch kan het voorkomen dat een behandeling uitloopt. Indien u langer dan 10 minuten wacht, meldt u zich dan bij de praktijkruimte.

 

Wanneer U niet kunt komen

Afspraken die U wilt afzeggen dienen ten minste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij ziekte van Uw kind dient de afspraak tussen 08.00 en 08.15 uur ’s ochtends, telefonisch bij Uw behandelend ergotherapeut te worden afgezegd. Wanneer een afspraak wordt vergeten of niet tijdig wordt geannuleerd zal deze in rekening worden gebracht. Afspraken die tijdig worden afgezegd, worden indien mogelijk verplaatst naar een ander tijdstip. Dit om de continuïteit van de behandeling te waarborgen.

 

Vergoeding en tarieven

Ergotherapie wordt voor 10 uren per kalenderjaar vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van Uw verzekering kan ergotherapie ook vergoed worden vanuit het aanvullende pakket. Wij raden U aan om bij Uw verzekeraar na te gaan in hoeverre ergotherapie vanuit uw aanvullende verzekering vergoed wordt. Mocht de ergotherapie behandeling buiten de uren van Uw verzekering vallen, dan zal de behandeling voor Uw rekening komen. Spelende Wijzer hanteert hierbij dezelfde tarieven als die door Uw zorgverzekeraar worden vergoed. Deze zijn gebaseerd op het landelijke NZA tarief.

 

Kwaliteit van zorg

De ergotherapeuten van Spelende Wijzer staan in het kwaliteitsregister voor paramedici. Om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen volgen de therapeuten cursussen, worden er stagiaires begeleid en nemen de therapeuten deel aan intervisie en andere deskundigheid bevorderende activiteiten.

Waarnemingen bij afwezigheid

Bij langdurige ziekte of afwezigheid van Uw behandelend ergotherapeut, zal gezocht worden naar alternatieven om de continuïteit van de behandeling van Uw kind te waarborgen. Indien mogelijk zal een van de collega’s de behandelingen overnemen. In dit geval bestaat de kans dat afspraken op een andere dag en tijd zullen plaatsvinden dan U gewend bent, wij vragen hiervoor Uw begrip.

 

Stagiaires ergotherapie

Spelende Wijzer begeleidt beroeps oriëntatie stages (1 week per jaar) en hoofd stages vanuit de Hogeschool van Rotterdam en/of de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. U zult hier ten allen tijden van op de hoogte worden gebracht middels een aankondiging bij de ingang van de praktijk. Indien er redenen zijn om de student niet bij een behandeling aanwezig te laten zijn kunt U dit natuurlijk aangeven.

 

Klachten

Wij houden ons aan de Wet Bescherming van Persoonsgegevens. Wij streven ernaar uw kind de beste zorg te bieden. Indien u niet tevreden bent over de aan u verleende zorg vragen wij u hier melding van te maken. Hiervoor hebben wij klachtenmeldingsformulieren en/of brochures waarnaar u kunt vragen.

 

Privacy

Uw ergotherapeut houdt een registratie bij van de medische en administratieve gegevens van uw kind. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.

 

Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

Spelende Wijzer is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 08.30 en 18.00 uur. De therapeuten zijn op hun werkdagen telefonisch bereikbaar vanaf 08.00 uur.

Hoewel wij streven naar een optimale bereikbaarheid, kunnen wij niet altijd direct de telefoon opnemen. Spreekt U dan gerust een voicemail bericht in of stuurt U een e-mail, dan nemen wij doorgaans binnen 2 werkdagen contact met U op

 

Mail adressen

Mariëlle: info@spelende-wijzer.nl

Irene: irene@spelende-wijzer.nl

Melissa: melissa@spelende-wijzer.nl

 

ADRES:

Dr. Hub van Doorneweg 91

5026 RB Tilburg

T: 06 - 2460 4949 (Irene)

06 - 2460 4871 (Melissa)

06 - 2460 4720 (Pascalle)

06 - 4474 0526 (Mariëlle)

E: Contact formulier

OPENINGS TIJDEN:

Maandag t/m Vrijdag - 08:30 tot 18:00

Zaterdag en Zondag GESLOTEN

 

 

DISCLAIMER

ALGEMENE VOORWAARDEN

Copyright 2015 - 2018 @ Spelende Wijzer