WERKWIJZE

DE WERKWIJZE

 

Wie doet de verwijzing?

 

Er kan op 2 manieren verwezen worden:

1) Als ergotherapeuten werken wij op verwijzing van een (huis)arts of specialist. De noodzaak voor ergotherapie is vaak gesignaleerd door U als ouders, het consultatiebureau, een leerkracht, fysiotherapeut, logopedist of remedeal theacher.

2) Via de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). Dit betekent dat ergotherapie voor de meeste mensen direct toegankelijk is. Uitzondering hierop zijn verzekerden bij CZ, zij hebben een verwijsbrief van de (huis)arts nodig.

 

Om gebruik te mogen maken van DTE zal in een screening enkele vragen gesteld worden om te bepalen of er sprake is van zogenaamde medische rode vlaggen. Bij rode vlaggen of twijfels bij de ergotherapeut zult U worden terug verwezen naar de huisarts.

Wanneer er geen rode vlaggen of twijfels zijn, wordt een DTE formulier ingevuld en ondertekend door de ouders. Vervolgens zal het formulier naar de huisarts verstuurd worden en kunnen we verder met het ergotherapeutische proces van intake, onderzoek en behandeling.

 

 

 

Hoe zien onderzoek en behandeling eruit?

 

Onderzoek

 

Nadat U Uw kind heeft aangemeld, zal Uw therapeut in een telefonisch contact met U doorspreken waar Uw hulpvraag ligt. Bij vragen over problemen in de Sensorische Informatieverwerking krijgt U een (ouder-)vragenlijst die, als deze retour is, bij U thuis wordt doorgesproken. Indien gewenst krijgt de leerkracht eveneens een vragenlijst om zicht te krijgen op prikkels in de klas. Vervolgens vindt er in de praktijk een onderzoek plaats van 1 uur. Bij overige hulpvragen (schrijven of fijne motoriek) wordt in samenspraak met U bepaald waar en op welke manier Uw kind onderzocht wordt. De onderzoeken zijn gebaseerd op:

* Sensorische Informatieverwerking

* School AMPS

* KOEK

* Foto interview

* Canchild Schrijfobservatie

De onderzoeksgegevens en een behandelplan worden in een verslag verwerkt en aan U voorgelegd.

 

 

Behandeling

 

Een behandeling is individueel en duurt 45 minuten. U als ouder bent hierbij van harte welkom. De behandeling is erop gericht de motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling van Uw kind te stimuleren met het oog op een optimale deelname aan het leven van alledag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van spel- en ontwikkelingsmaterialen en muziek. De behandeling wordt gecombineerd met adviezen waar U thuis en/of leerkrachten op school mee aan de slag kunnen.

Naast de algemene ergotherapeutische principes maakt Uw therapeut gebruik van de behandelmethoden CO-OP, Sensorische Informatieverwerking en Schrijfdans. Vanzelfsprekend vindt afstemming plaats op de individuele behoeften van het kind.

 

Eerste contact

 

Tijdens het eerste contact dient U de volgende zaken mee te nemen:

* Verwijsbrief van Uw (huis)arts of specialist (indien U deze vanuit Uw verzekering nodig heeft of er een medische reden voor is)

* Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart waar Uw kind op staat)

* Indien van toepassing: meest recente verslagen van overige behandelaars van Uw kind.

* Bij schrijfonderzoek: recent schrijfwerk van Uw kind en een letterkaart van school

 

 

Hoe zit het met vergoeding?

 

Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) is per 2006 een verstrekking in het basispakket van het ziekenzorgstelsel. Er worden maximaal 10 uren per jaar vergoed. Sommige verzekeringen hebben een aanvullende verzekering die uitbreiding van de uren mogelijk maakt. Wij raden U aan om contact met Uw ziektekosten verzekeraar op te nemen om te kijken of verdere vergoeding tot de mogelijkheden behoord.

 

Declaraties van de behandeling vinden direct plaats bij Uw verzekeraar. Indien de ergotherapie behandelingen buiten de vergoeding van Uw zorgverzekering valt bent U als ouders verantwoordelijk voor de betaling. De tarieven zijn gebaseerd op landelijk gemaakte afspraken tussen ergotherapeuten en zorgverzekeraars.

ADRES:

Dr. Hub van Doorneweg 91

5026 RB Tilburg

T: 06 - 2460 4949 (Irene)

06 - 2460 4871 (Melissa)

06 - 2460 4720 (Pascalle)

06 - 4474 0526 (Mariƫlle)

E: Contact formulier

OPENINGS TIJDEN:

Maandag t/m Vrijdag - 08:30 tot 18:00

Zaterdag en Zondag GESLOTEN

 

 

DISCLAIMER

ALGEMENE VOORWAARDEN

Copyright 2015 - 2018 @ Spelende Wijzer